- Komerční sdělení -aktuality

Co dělat, pokud vás diskriminují na základě pohlaví?

2
Pohlaví a rod. I přesto, že dochází k časté záměně významů těchto dvou pojmů, existují mezi nimi jasné rozdíly.

Martin Harvan 25.04.2019 14:30 pracovní pohovor, práce, muž, žena Foto: Shutterstock
Náš právní řád zakazuje diskriminaci na základě pohlaví a rodu.
Od ženy se očekává, že bude žena

Pohlaví, anglicky označené jako sex, je biologická vlastnost člověka vyplývající z jeho anatomické stavby. Rod, který má anglický název gender, představuje sociální nebo kulturní pohlaví a vztahuje se na společenské představy o tom, co se zjednodušeně řečeno očekává od muže a ženy. „Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času, či místa, rod předurčuje role, chování a normy vztahující se na ženy a muže, které jsou v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné,“ poukazuje na dané rozdíly sdružení Občan, demokracie a odpovědnost.

Proč nemůže být žena racionální?

Na základě těchto situací vznikají takzvané genderové stereotypy a předsudky, které obsahují zevšeobecňující hodnocení schopností a vlastností mužů a žen, přičemž se zapomíná na jedinečnost každého z nás. „Stereotypy mívají obvykle negativní náboj a na jejich základě se předpokládá, že všichni příslušníci a všechny příslušnice jisté skupiny se chovají stejně a jsou stejní / stejné,“ uvádí zmíněné sdružení na informačně-vzdělávacím portálu diskriminacia.sk. V praxi to znamená, že společnost vyžaduje od muže, aby byl například tvrdý, racionální. Pokud by se takto chovala žena, okolí ji nemusí považovat za normální. Platí to i v opačném garde, při mužích se neočekává, že budou citliví, případně, že se budou věnovat typickým dámským zálibám, jakými jsou vyšívání či pletení. Rovnost pohlaví je tedy spravedlivé zacházení se ženami a muži, což znamená že rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů se uznávají, hodnotí, zohledňují a podporují stejně.

Diskriminují ti, kteří mají moc

V případě, že se nebere v úvahu jedinečnost každého člověka a vytváří se na něj nepřiměřený tlak, aby se vešel do té které „společenské krabičky“ dochází postupně ke vzniku diskriminace. Podle sdružení Občan, demokracie a odpovědnost diskriminovat na základě pohlaví, či rodu může v podstatě každý člověk, který má nad jinými jistou moc či pravomoci rozhodování o věcech důležitých pro jiné, například i svými utkvělé představy o mužství nebo ženství.

Pause0% VolumeAd
Těžší uplatnění na pracovním trhu

Za diskriminaci se v souladu s antidiskriminačních zákonem považuje takové jednání, při kterém se s osobou zachází méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Zákon definuje, což je přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, neoprávněný postih, pokyn k diskriminaci a podněcování k diskriminaci. Rovnost diskriminace může dotýkat obou pohlaví, nejvíce s ní však bojují právě ženy. I přesto, že představují 51% české populace a podle portálu euratciv.sk mají vyšší vzdělanostní potenciál než muži, neodráží se tato situace na uplatnění žen na pracovním trhu.

ČTĚTE VÍCE O KARIÉŘE
Jak zůstat soustředění a řešit věci efektivně? Zde je 7 bodů, které pomohou
Jak zůstat soustředění a řešit věci efektivně? Zde je 7 bodů, které pomohou

Pět dobrých návyků, které vás mentálně posílí
Pět dobrých návyků, které vás mentálně posílí

Nadělila vám příroda krásu? Pozor, jak žena máte v zaměstnání nevýhodu!
Nadělila vám příroda krásu? Pozor, jak žena máte v zaměstnání nevýhodu!

Chcete být úspěšnější? Tak do toho!
Chcete být úspěšnější? Tak do toho!

Vymýšlejí „zákonné“ důvody pro propouštění

Přestože náš právní řád přímo zakazuje jakékoli formy diskriminace, „šikovní“ personalisté, kteří se nemohou ptát na detaily o rodinných poměrech a počtu dětí, se k těmto odpovědím dostávají oklikou. Výsledkem tohoto je skutečnost, že žena se neposuzuje podle jejího skutečných individuálních vlastností a kvalit, ale podle toho, zda je osamělou matkou, matkou několika dětí a podobně. Jak vysvětluje zmíněný portál, podobně při přijímání, respektive nepřijímání do zaměstnání se maskuje i propouštění žen, které se většinou skryje pod různá i násilím provedené organizační změny. Zákaz diskriminace na základě pohlaví a rodu zahrnuje i diskriminaci z důvodu těhotenství a mateřství. Platné právní předpisy garantují každé ženě na mateřské dovolená právo, aby se po jejím skončení mohla vrátit na pracovní místo nebo na rovnocenné místo do svého zaměstnání.

Nebojte se bránit

Vůči diskriminaci se můžete bránit stížností nebo antidiskrimačnou žalobou, kterými se budete domáhat u zaměstnavatele a na soudu upuštění od takového jednání, napravení protiprávního stavu nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.

Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek